Honorowy Patronat Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Tykarskiego

Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego pragnę gorąco zaprosić do udziału XXXIV Wyborczym  Ogólnopolskim  Sympozjum Towarzystwa. Tym razem obrady odbywać się będą w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w dniach 7-9 listopada 2019 roku.  Będziemy mówić o sprawach istotnych dla naszego środowiska oraz dokonamy wyboru władz Towarzystwa.

Proszę o przysyłanie streszczeń plakatów do 15 września 2019 r.

 

Mam nadzieję na Państwa liczny udział w Sympozjum.   

                                                                                                                  

 

Prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40