Honorowy Patronat Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Tykarskiego

 

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - Przewodnicząca Komitetu

dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

prof. dr hab. n.med. Janusz Gadzinowski

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska

prof. dr hab. n. med. Bogumiła Stoińska

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

dr n.med. Wojciech Walas

dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP

dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, prof. SUM

 

Miejsce obrad:

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 37a

60-356 Poznań

 

Program Sympozjum

 

 

Dzień I - 07.11.2019 (czwartek)

18:00-18:30

Uroczyste otwarcie Sympozjum

18:30-19:00 

New preventative and therapeutic strategies against  RSV (Nowe metody zapobiegania i strategie lecznicze w zakażeniach RSV) 
prof. Paolo Manzoni
- Associate Professor of Pediatrics and Neonatology, St. Anna Hospital, Torino, Italy

W trakcie wykładu dostępne tłumaczenie symultaniczne

 

Dzień II - 08.11.2019 (piątek)

09:00-09:15

Otwarcie Sympozjum

09:15-11:30

Sesja I

Prowadzący: 
prof. Paolo Manzoni

prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski

09:15-09:35

USG stetoskopem XXI wieku. Czy ultrasonografia powinna być umiejętnością w neonatologii ?
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Konsultant Krajowy, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

09:35-09:55 

Preventive strategies and up-to date treatment of severe ROP (Zapobieganie i najnowsze metody leczenia cieżkiej retinopatii wcześniaków)

prof. Ann Hellström - Pediatric Ophthalmology Sahlgrenska Academy The Queen  Silvia

Children´s Hospital Göteborg, Sweden

W trakcie wykładu dostępne tłumaczenie symultaniczne

09:55-10.15

Miejsce lucentisu w leczeniu wcześniaków

dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, prof. SUM - Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

10:15-10.35

To engage with parents in the NICU .Time to come together (Jak zaangażować rodziców w pracę oddziału intensywnej terapii? Czas być razem)

prof. Thierry Daboval - MD, MSc, FRCPC, Associate Professor of Pediatrics Site Chief Children's Hospital of East Ontario Ottawa, Canada

W trakcie wykładu dostępne tłumaczenie symultaniczne

10:35-10:45

Netoholizm w neonatologii

dr n med. Jolanty Warzycha -Oddział Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

10:45-11:05 

Wypalenie zawodowe neonatologów i pediatrów

dr Ewa Pawłowicz - Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

11:05-11:25

Assesment of Oxygenation in the Preterm Neonate (Ocena stopnia utlenowania noworodków urodzonych przedwcześnie)                                                                                  

mr Franz von Wirth
Grant edukacyjny firmy Radiometer

W trakcie wykładu dostępne tłumaczenie symultaniczne

11:25-11:35 

Dyskusja

11:35-11:55

Przerwa

11:55- 14:25

Sesja II

Prowadzący: 
prof. Ann Hellström

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

11:55-12:15

ZZO- zmiany w rekomendacjach europejskich

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach - Klinka Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

12:15-12:35

 Przydatność prokalcytoniny w intensywnej terapii noworodków i niemowląt

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

12:35-12:55

Polska neonatologia na tle wydarzeń historycznych i kontaktów polsko-amerykańskich
prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski - Klinka Neonatologii Uniwersytetu Medycznego              w Poznaniu

12:55-13:15

New PN Guidelines. What is new and what needs to be done? (Żywienie parenteralne -nowe rekomendacje. Jakie nowości a co powino być zmienione)

prof. Virgilio Paolo Carnielli - Division of Neonatology, Department of Clinical Sciences, Polytechnic University of Marche and Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti, Ancona, Italy

W trakcie wykładu dostępne tłumaczenie symultaniczne

13:15-13:35

Czy potrzebne są nam Check listy
prof. dr hab. n. med. Jan Mazela - Klinka Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

13:35-13:55

Odpowiedź zapalna u wcześniaka - uszkodzona czy odmienna - i co z tego wynika ?

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach - Klinka Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

13:55-14:15

Jak najskuteczniej zapobiegać zakażeniom RSV u wcześniaków?                                                                                                                    
dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK - Katedra Neonatologii CM UMK w Bydgoszczy
Grant edukacyjny firmy Abbvie      

14:15-14:35

Aktualne trendy  sedacji w intensywnej terapii noworodka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

14:35-14:45

Dyskusja

14:45-15:25

Przerwa - lunch

15:25-16:30

Sesja plakatowa

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska
dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD

16:40-18:40

Walne Zebranie Członków PTN

 

Dzień III - 09.11.2019 (sobota)

09:30-11:45

Sesja III

Prowadzący: 
dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

09:30-09:50

Kierunki rozwoju hipotermii leczniczej

dr n. med. Tomasz Talar - Klinika Neonatologii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

09:50-10:10

10 lat NLS w Polsce
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa - Klinka Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

10:10-10:30

Przyczyny niepowodzeń w leczeniu niewydolności krążenia u noworodków

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska - Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

10:30-10:50

Zakażenie wewnątrzmaciczne - nierozwiązany problem kliniczny

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

10:50-11:10

Rozwój banków mleka w Polsce

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

dr n biol. Aleksandra Wesołowska - Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11:10-11:30

Czy potrzebna jest profilaktyka nabytych zakażeń CMV u noworodków urodzonych przedwcześnie?

dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka  w Warszawie

11:30-11:45

Dyskusja

11:45-12:05

Przerwa

12:05-13:40

Sesja IV

Prowadzący: 
dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD

prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta

12:05-12:25

Krótkofalowa ocena rozwoju noworodków skrajnie niedojrzałych - co nowego?

dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie     

12:25-12:45

Znaczenie MFGM w żywieniu we wczesnym okresie życia. Najnowsze doniesienia

dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM - Klinka Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Grant edukacyjny firmy Reckitt Benckiser

12:45-13:05

Zaburzenia funkcji nerek i powikłania sercowo-naczyniowe u noworodków urodzonych przedwcześnie

prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta - Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

13:05-13:25

Szczepienia wcześniaków - co nam w duszy gra?

dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska- Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Grant edukacyjny firmy GSK                                                                

13:25-13:40

Dyskusja

13:40-14:40

Przerwa - lunch

14:40-16:50

Sesja V

Prowadzący: 

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

dr hab. n. med. Jan Mazela, prof. UM

14:40-15:00

Wpływ przemian społeczno-demograficznych na stan zdrowia noworodków w Polsce. 

prof. dr hab. n. med. Bogumiła Stoińska - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

15:00-15:20

Prognostyki udanego karmienia piersią wcześniaka

dr n biol. Aleksandra Wesołowska - Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Grant edukacyjny firmy Nutropharma                                                                                            

15:20-15:40 

Udział rodziców w opiece nad dzieckiem hospitalizowanym w OITN - konieczność czy zagrożenie?

dr hab. n. med. Dorota Pawlik - Klinka Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

dr hab. n. med. Jagoda Wójkowska-Mach - Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

15:40-16:00  

Metody kontroli podaży tlenu u noworodków podczas wsparcia oddechowego

dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP w Warszawie

16:00-16:20

Aktywność mikrobiologiczna mleka z banku mleka - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla noworodka?

dr n biol. Aleksandra Wesołowska - Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16:20-16:30

Prezentacja wyróżnionego plakatu 

16:30-16:45

Dyskusja

16:45

Zakończenie Sympozjum

 

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40