Program Sympozjum

 

 

Dzień I - 07.11.2019 (czwartek)

18:00-18:30

Uroczyste otwarcie Sympozjum

18:30-19:00 

New preventative and therapeutic strategies against  RSV (Nowe metody zapobiegania i strategie lecznicze w zakażeniach RSV) 
prof. Paolo Manzoni
- Associate Professor of Pediatrics and Neonatology, St. Anna Hospital, Torino, Italy

 

Dzień II - 08.11.2019 (piątek)

09:00-09:15

Otwarcie Sympozjum

09:15- 11:30

Sesja I

Prowadzący: 
prof. Paolo Manzoni

prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski

09:15-09.35

USG stetoskopem XXI wieku. Czy ultrasonografia powinna być umiejętnością w neonatologii ?
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Konsultant Krajowy, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

09:35-09:55 

Preventive strategies and up-to date treatment of severe ROP (Zapobieganie i najnowsze metody leczenia cieżkiej retinopatii wcześniaków)

prof. Ann Hellström - Pediatric Ophthalmology Sahlgrenska Academy The Queen  Silvia

Children´s Hospital Göteborg, Sweden

09:55-10.15

Miejsce lucentisu w leczeniu wcześniaków

dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, prof. SUM - Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

10:15-10.35

To engage with parents in the NICU. Time to come together (Jak zaangażować rodziców w pracę oddziału intensywnej terapii? Czas być razem)

prof. Thierry Daboval - MD, MSc, FRCPC, Associate Professor of Pediatrics Site Chief Children's Hospital of East Ontario Ottawa, Canada

10:35-10:55 

Wypalenie zawodowe neonatologów i pediatrów

dr Ewa Pawłowicz - Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

10:55-11:15

Parametry krytyczne i pomiary przezskórne - osobiste doświadczenie

dr Kaare E. Lundstroem - Dept. of Pediatrics University of Copenhagen
Grant edukacyjny firmy Radiometer  

11:15-11:30 

Dyskusja

11:30-11:50

Przerwa

11:50- 14:05

Sesja II

Prowadzący: 
prof. Ann Hellström

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

11:50-12:10

What to do when we suspect neonatal sepsis (Jakie działania podejmujemy przy podejrzeniu sepsy noworodkowej)

prof. Augusto Sola - Prezydent SIBEN (Ibroamerykańskie Stowarzyszenie Neonatologii)

12:10-12:30

Odpowiedź zapalna u wcześniaka - uszkodzona czy odmienna - i co z tego wynika ?

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach - Klinka Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

12:30-12:50

Polska neonatologia na tle wydarzeń historycznych i kontaktów polsko-amerykańskich
prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski - Klinka Neonatologii Uniwersytetu Medycznego              w Poznaniu

12:50-13:10

New PN Guidelines. What is new and what needs to be done? (Żywienie parenteralne -nowe rekomendacje. Jakie nowości a co powino być zmienione)

prof. Virgilio Paolo Carnielli - Division of Neonatology, Department of Clinical Sciences, Polytechnic University of Marche and Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti, Ancona, Italy

13:10-13:30

Czy potrzebne są nam Check listy
prof. dr hab. n. med. Jan Mazela - Klinka Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

13:30-13:50

Rozwój banków mleka w Polsce
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
dr n biol. Aleksandra Wesołowska – Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13:50-14:05

Dyskusja

14:05-14:45

Przerwa - lunch

14:45-16:15

Sesja plakatowa

1.EPT infants, experience of participating in a RCT - Carola Pfeiffer-Mosesson - Pediatric Ophthalmology Sahlgrenska Academy The Queen  Silvia Children´s Hospital Götebor

16:30-18:30

Walne Zebranie Członków PTN

 

Dzień III - 09.11.2019 (sobota)

09:30-11:45

Sesja III

Prowadzący: 
dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

09:30-09:50

Kierunki rozwoju hipotermii leczniczej

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska - Klinika Neonatologii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

09:50-10:10

10 lat NLS w Polsce
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa - Klinka Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

10:10-10:30

Przyczyny niepowodzeń w leczeniu niewydolności krążenia u noworodków

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska - Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

10:30-10:50

Zakażenie wewnątrzmaciczne - nierozwiązany problem kliniczny

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

10:50-11:10

Wykład - Grant edukacyjny

11:10-11:30

Czy potrzebna jest profilaktyka nabytych zakażeń CMV u noworodków urodzonych przedwcześnie?

dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka  w Warszawie

11:30-11:45 

Dyskusja

11:45-12:05 

Przerwa

12:05-14:00

Sesja IV

Prowadzący: 
dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IP CZD

prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta

12:05-12:25

Krótkofalowa ocena rozwoju noworodków skrajnie niedojrzałych - co nowego?

prof. dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska  - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie     

12:25-12:45

Aktualne trendy  sedacji w intensywnej terapii noworodka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

12:45-13:05

Wykład - Grant edukacyjny

13:05-13:25

Zaburzenia funkcji nerek i powikłania sercowo-naczyniowe u noworodków urodzonych przedwcześnie

prof. dr hab. n. med. Przemko Kwinta - Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

13:25-13:45

Wykład - Grant edukacyjny

13:45-14:00 

Dyskusja

14:00-15:00 

Przerwa - lunch

15:00-16:20

Sesja V

Prowadzący: 

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

15:00-15:20

Wpływ przemian społeczno-demograficznych na stan zdrowia noworodków w Polsce. 

prof. dr hab. n. med. Bogumiła Stoińska - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

15:20-15:40 

Udział rodziców w opiece nad dzieckiem hospitalizowanym w OITN - konieczność czy zagrożenie?

dr hab. n. med. Dorota Pawlik - Klinka Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr hab. n. med. Jagoda Wójkowska-Mach
Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

15:40-16:00  

Metody kontroli podaży tlenu u noworodków podczas wsparcia oddechowego

dr hab. n. med. Maria Wilińska - Klinika Neonatologii CMKP w Warszawie

16:00-16:20

Aktywność mikrobiologiczna mleka z banku mleka - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla noworodka?

dr n biol. Aleksandra Wesołowska - Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16:20-16:40

Prezentacja trzech wyróżnionych plakatów 

16:40  

Zakończenie Sympozjum

  W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia promocyjne firm  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40