Honorowy Patronat Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
prof. dr hab. n. med. Andrzeja Tykarskiego

Zgłoszenia streszczeń plakatów

W trakcie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o podanie następujących danych:

  1. nazwisko, imię, adres e-mail osoby zgłaszającej streszczenie,
  2. nazwisko, imię, adres e-mail osoby prezentującej,
  3. tytuł pracy,
  4. autorów (imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi),

Pozostałe informacje dotyczące streszczeń:

  1. Całkowita objętość streszczenia - do 2000 znaków
  2. Termin nadsyłania streszczeń do 15 września 2019 r. do godziny 24.00drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza
  3. Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,
  4. Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie Zjazdu odbędzie się do 30 września 2019 r.
  5. Przygotowanie plakatów - Prezentacja plakatów odbędzie się na wyświetlaczu LCD o rozdzielczości HD. Prace zakwalifikowane do prezentacji prosimy przygotować w formacie: jednym z formatów prezentacji Power Point, jpg lub pdf. Preferowanym formatem jest Power Point.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl


Rejestracja zamknięta!  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40