Click for English

Zgłoszenia streszczeń wykładów plenarnych

W trakcie rejestracji zostaniecie Państwo poproszeni o podanie następujących danych:

  1. nazwisko, imię, adres e-mail kontaktowy osoby zgłaszającej streszczenie,
  2. tytuł pracy,

Pozostałe informacje dotyczące streszczeń:

  1. Całkowita objętość streszczenia - do 2000 znaków
  2. nadsyłania streszczeń do 30 września 2019 r. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza
  3. Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zamieszczającego

Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).
  www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40